Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Nhân Gian Kỳ Mộng

Nhân Gian Kỳ Mộng

4.7
10 Chương
Đang ra
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

4.7
93 Chương
Đang ra
Thâm Cung

Thâm Cung

4.7
57 Chương
Đang ra
Công Lược Tra Công

Công Lược Tra Công

4.7
32 Chương
Đang ra
Nữ Hộ

Nữ Hộ

0
71 Chương
Đang ra
Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

0
8 Chương
Đang ra
Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

0
5 Chương
Đang ra
Vưu Vật Quân Sư

Vưu Vật Quân Sư

4.7
52 Chương
Đang ra
Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

Mỹ Nhân Bá Đạo Cổ Đại

4.7
4 Chương
Đang ra
Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Hoa Thị Chiêu Nguyệt

0
43 Chương
Đang ra
Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

Trọng Sinh Chi Si Mê Đế Vương Phi

4.7
6 Chương
Đang ra
Trùng Sinh Sủng Hậu

Trùng Sinh Sủng Hậu

0
101 Chương
Đang ra
Sự Hối Hận Của Đế Vương

Sự Hối Hận Của Đế Vương

4.7
9 Chương
Đang ra
Hoàng Gia Sủng Tức

Hoàng Gia Sủng Tức

4.7
213 Chương
Đang ra
Độc Nhất Thế Tử Phi

Độc Nhất Thế Tử Phi

4.7
10 Chương
Đang ra
Độc Sủng Ngốc Phi

Độc Sủng Ngốc Phi

4.7
19 Chương
Đang ra
Bạo Quân Nam Hậu

Bạo Quân Nam Hậu

4.7
1 Chương
Đang ra
Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

4.7
80 Chương
Đang ra
Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

5
93 Chương
Đang ra
Trang 1/11