Tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng

Bình Thiên Hạ

4.7
155 Chương
Đang ra

Tàng Ngọc Nạp Châu

4.7
124 Chương
Đang ra
Làm Nô

Làm Nô

5
67 Chương
Full

Tự Lang (Nuôi Sói)

4.7
63 Chương
Full

Quỷ Tình Trái

4.7
67 Chương
Full

Khốn Tại Võng Trung Ương

4.7
40 Chương
Full

Kinh Thuế

4.7
52 Chương
Full

Ngục Quỷ

4.7
85 Chương
Full
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

4.7
70 Chương
Full