Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh

Mạt Thế Trùng Sinh Hạ Anh

4.7
12 Chương
Đang ra
Vô Tận Chém Giết

Vô Tận Chém Giết

4.7
22 Chương
Đang ra
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

4.8
170 Chương
Đang ra
Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

Cuộc Sống Tận Thế Phục Sinh Vô Hạn

0
3 Chương
Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

4.7
7 Chương
Đang ra
Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn

Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn

0
12 Chương
Đang ra
Dưỡng Thi

Dưỡng Thi

5
36 Chương
Đang ra
Không Gian Nơi Tay

Không Gian Nơi Tay

4.7
34 Chương
Đang ra
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

5
74 Chương
Đang ra
Lắng Nghe Em Nói!

Lắng Nghe Em Nói!

4.7
24 Chương
Đang ra
Xuân Quang Vô Hạn

Xuân Quang Vô Hạn

0
17 Chương
Đang ra
Mị Nhục Sinh Hương

Mị Nhục Sinh Hương

4.8
57 Chương
Đang ra
Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Trọng Sinh Chi Tồn Tại

4.7
82 Chương
Đang ra
Mạt Thế Chi Cứu Vớt

Mạt Thế Chi Cứu Vớt

0
17 Chương
Đang ra
Sinh Tồn Ký

Sinh Tồn Ký

4.7
67 Chương
Đang ra
Mạt Thế Ngự Linh Sư

Mạt Thế Ngự Linh Sư

4.7
6 Chương
Đang ra
Tận Thế Ca

Tận Thế Ca

4.7
64 Chương
Đang ra
Sống Lại Một Đời An Vui

Sống Lại Một Đời An Vui

4.7
2 Chương
Đang ra
Ebolavior

Ebolavior

4.7
33 Chương
Đang ra
Trang 1/7