Truyện đam mỹ chủ công là gì?

Truyện đam mỹ chủ công là truyện được Tác giả xây dựng dưới góc nhìn của công, thường văn chủ thụ phổ biến hơn, dễ viết hơn.

 

Những thể loại truyện đam mỹ chủ công hay thấy:

+ Truyện đam mỹ chủ công np: (đối với thể loại chủ công thì thường là 1 công nhiều thụ)

+ Truyện đam mỹ chủ công mau xuyên: Tức có yếu tố xuyên không

+ Truyện đam mỹ chủ công ngược thụ

+ Truyện đam mỹ chủ công cao h

+ Truyện đam mỹ chủ công tu chân

+ Truyện đam mỹ chủng điền chủ công

...

Truyện đam mỹ chủ công

Cùng Ngươi Dệt Nên Một Giấc Mộng Dài

Cùng Ngươi Dệt Nên Một Giấc Mộng Dài

5
14 Chương
Full
[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

3
90 Chương
Full
Hồ Ly Báo Ân

Hồ Ly Báo Ân

4.7
14 Chương
Full
Trọng Sinh Chi Tự Do

Trọng Sinh Chi Tự Do

4.3
68 Chương
Full
Thương Em Vào Lòng

Thương Em Vào Lòng

5
74 Chương
Full
Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

5
74 Chương
Full
Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

5
73 Chương
Full