Đam mỹ cơ giáp là gì?

Đam mỹ cơ giáp là thể loại tiểu thuyết/phim ảnh với nhân vật chính là nam- nam, thường được viết trong bối cảnh tương lai với công nghệ kỹ thuật hiện đại. Các nhân vật trong truyện sẽ điều khiển “cơ giáp”- người máy để bảo vệ đất nước, chiến đấu với thế lực ngoại xâm,…

Truyện đam mỹ cơ giáp

Chú Ái Tinh Không

Chú Ái Tinh Không

4.4
283 Chương
Full