Truyện đam mỹ đô thị

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

4.3
117 Chương
Full
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

5
138 Chương
Full
Cầu Người Tâm Đắc

Cầu Người Tâm Đắc

4.4
61 Chương
Full
Phối Giác

Phối Giác

3.5
36 Chương
Full
Châm Phong Đối Quyết

Châm Phong Đối Quyết

4.4
120 Chương
Full
Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng

4.8
65 Chương
Full
Quốc Sắc Thiên Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

5
135 Chương
Full
Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

4.8
80 Chương
Full
Chia Tay

Chia Tay

5
60 Chương
Full
Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

4.6
77 Chương
Full