Truyện đam mỹ hoàn là gì?

Truyện đam mỹ hoàn (FULL): là các truyện đã có kết thúc, hoàn thành. Thường sẽ có các kết cục sau: 

+ Đam mỹ hoàn HE (Happy ending): kết thúc viên mãn,  có hậu, hạnh phúc

+ Đam mỹ hoàn BE (Bad ending): kết thúc tệ, khiến người đọc không tán thành.

+ Đam mỹ hoàn SE (Sad ending): kết thúc buồn, đau lòng, chia ly , chết

+ Đam mỹ hoàn OE (Open ending): Kết mở, HE hay SE tùy người đọc phán đoán.

 

Truyện Đam mỹ hoàn (HE)

Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

Hoàng Đế Băng Lãnh Cuồng Sủng Nam Ái Phi

4.7
5 Chương
Đang ra
Bắt Buộc Trúng Thưởng

Bắt Buộc Trúng Thưởng

3.8
10 Chương
Full
Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

3.4
14 Chương
Full
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

4.1
117 Chương
Full
Tức Phụ Ngận Hung Tàn

Tức Phụ Ngận Hung Tàn

4.6
87 Chương
Full
Lão Phu Thiếu Thê

Lão Phu Thiếu Thê

4.6
81 Chương
Full
Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

4
668 Chương
Full
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

4.3
33 Chương
Full
Hôn Ước

Hôn Ước

4.8
40 Chương
Full
Cạnh Kiếm Chi Phong

Cạnh Kiếm Chi Phong

5
91 Chương
Full
Ma Đạo Tổ Sư

Ma Đạo Tổ Sư

5
142 Chương
Full
Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

4.7
72 Chương
Full
Bánh Bao Nhà Ai

Bánh Bao Nhà Ai

5
117 Chương
Full
Ảnh Đế

Ảnh Đế

5
83 Chương
Full
Muôn Vàn Sủng Ái

Muôn Vàn Sủng Ái

4.7
106 Chương
Full
[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

4.8
19 Chương
Full
Ánh Trăng Trong Lòng Hắn

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn

5
40 Chương
Full
Sương Chiều Não Nề

Sương Chiều Não Nề

5
22 Chương
Full