Truyện đam mỹ sủng là gì

Gặp cụm từ công sủng thụ, thụ sủng công. “Sủng” có nghĩa là yêu thương cưng chiều hết mực. Từ đó biết anh nào sủng anh nào.

Bạn công thường là hoàng đế, vương gia, võ tướng, hoặc cự phú địch quốc có quyền lực hơn người. Công nhường thụ không vì sợ thụ mà vì thương thụ, yêu thụ vậy nên đi kèm với sủng thụ công thường là các bạn tiểu thụ hoa dung như nguyệt, thân thể mong manh. Cần phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

3
174 Chương
Đang ra
Lão Phu Thiếu Thê

Lão Phu Thiếu Thê

4.6
81 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4.2
116 Chương
Full
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

4.3
33 Chương
Full
Hôn Ước

Hôn Ước

4.8
40 Chương
Full
Nghịch Tập

Nghịch Tập

3.9
288 Chương
Full
Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

4.3
117 Chương
Full
Ảnh Đế

Ảnh Đế

5
83 Chương
Full
Sương Chiều Não Nề

Sương Chiều Não Nề

5
22 Chương
Full

Mạo Hợp Thần Ly

4.7
20 Chương
Full
Nhạt Màu

Nhạt Màu

5
44 Chương
Full
Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

5
74 Chương
Full
Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay

Anh Ấy Đẹp Đến Từng Ngón Tay

4.9
29 Chương
Full
Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

4.8
10 Chương
Full
Phồn Cẩm

Phồn Cẩm

4.9
20 Chương
Full
Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega

Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega

4.7
25 Chương
Full
Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

5
73 Chương
Full