Truyện đam mỹ ABO là gì?

Truyện đam mỹ ABO (ABO: A - Alpha, B - Beta, O - Omega) là các truyện trong thể loại này, giới tính chính vẫn là nam, nữ, giới tính phụ là ABO.

Alpha là những người có gen vượt trội, chiếm khoảng 20% dân số, trời sinh làm lãnh đạo, có năng lực vượt trội cả về trí năng và thể năng. Có kỳ phát tình (hoặc không), có pheromone và pheromone có thể tác động đến pheromone của Omega và ngược lại.

Beta là người thường, chiếm khoảng 70% dân số, không có kỳ phát tình, năng lực bình thường, beta nữ là tầng lớp duy nhất giống với con gái bây giờ, tỉ lệ thụ thai bình thường, không bị ảnh hưởng từ pheromone của A và O.

Omega là tầng lớp bị bó buộc nhất, bị xem thường trong xã hội nhất, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó Omega nam rất hiếm, khoảng 3% tổng số O. Người thuộc Omega trong người sẽ tỏa ra pheromone (chất dẫn dụ) ảnh hưởng rất mạnh đến A, có tuyến thể Omega đằng sau gáy, có kỳ phát tình lần đầu vào năm 15 -18 tuổi, có thể tạm thời kiểm soát trước kỳ phát tình bằng thuốc ức chế, tuy nhiên nếu chính thức bước vào thời kỳ phát tình buộc phải để A đánh dấu, và dễ dàng thụ thai trong kỳ phát tình. Omega bị Alpha đánh dấu sẽ hình thành liên kết bạn đời (vết cắn trên cổ, hoặc kết bắn tinh trong thời gian phát tình), liên kết bạn đời sẽ khiến A chung thủy và có trách nhiệm với O, O sẽ bị phụ thuộc ở một mức độ vào đó vào A của mình

. Ngoài ra, A, O đã có bạn đời sẽ không bị ảnh hưởng pheromone của O và A khác. Sơ là thế, các bạn có thể tìm kiếm trên google để biết chi tiết hơn.

 

Các thể loại truyện đam mỹ ABO phổ biến:

+  Truyện đam mỹ abo sủng ngọt

+ Truyện đam mỹ abo ngược

+ Truyện đam mỹ abo mang thai

+ Truyện đam mỹ abo h văn (sắc)

+ Truyện đam mỹ abo np

Ngoài ra còn nhân thú, zombie, mạt thế, sinh tử, hôn luyến, cưới trước yêu sau, nhược thụ, cơ giáp,.... nhưng các truyện thuộc thể loại này không thông dụng và kén người đọc.

......

 

Truyện Truyện đam mỹ ABO

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

3.9
39 Chương
Đang ra

Người Hầu Hoàn Mỹ

4
59 Chương
Full
Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega

Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega

4.7
25 Chương
Full