Truyện đam mỹ cao H là gì?

Truyện đam mỹ cao H (H nặng, H văn) là truyện đam mỹ có cảnh 18+, 21+. Các từ "cao H", "H nặng", "H+", "sắc H" là ý nói về mức độ xuất hiện cảnh 18+ nhiều và chi tiết

Những thể loại truyện đam mỹ cao H hay gặp:

+ Truyện đam mỹ cao h np song tính

+ Truyện đam mỹ cao h edit

+ Truyện ktt đam mỹ cao h nặng

+ Truyện đam mỹ cao h đoản văn

+ Truyện đam mỹ cao h song tính

+ Truyện mau xuyên đam mỹ cao h

....

Truyện truyện đam mỹ cao H

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

3.9
39 Chương
Đang ra
Bắt Buộc Trúng Thưởng

Bắt Buộc Trúng Thưởng

3.8
10 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4.2
116 Chương
Full
Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

3.4
14 Chương
Full
Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

Xứng Danh Một Đêm Bảy Lần Lang

4.3
33 Chương
Full
Định Lý Pitago

Định Lý Pitago

4.2
14 Chương
Full
Nghịch Tập

Nghịch Tập

3.9
288 Chương
Full

Khó Kìm Lòng Nổi

4.1
32 Chương
Full
Hoa Hoa Du Long

Hoa Hoa Du Long

3.3
42 Chương
Full
Bốn Năm Chung Phòng

Bốn Năm Chung Phòng

3.5
7 Chương
Full

Giam em cả đời

3
12 Chương
Đang ra
Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân

Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân

4.3
12 Chương
Full
Người Giám Hộ

Người Giám Hộ

5
139 Chương
Full
Nâng Mông Đến Gặp

Nâng Mông Đến Gặp

4.2
26 Chương
Full
Xin Đừng Ăn Em

Xin Đừng Ăn Em

3.5
10 Chương
Full