Truyện truyện đam mỹ hoàn (Full)

Đích Trưởng Tôn

Đích Trưởng Tôn

5
54 Chương
Đang ra
Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

3
174 Chương
Đang ra
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4.2
116 Chương
Full
Đôi Bờ Vực Thẳm

Đôi Bờ Vực Thẳm

4.5
80 Chương
Full
Hoa Hoa Du Long

Hoa Hoa Du Long

3.3
42 Chương
Full
Phỉ Hoạn Tương Tư

Phỉ Hoạn Tương Tư

4.9
24 Chương
Full
Phối Giác

Phối Giác

3.5
36 Chương
Full
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

5
121 Chương
Full
Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

0
145 Chương
Full
Đồng Tiền Kham Thế

Đồng Tiền Kham Thế

5
103 Chương
Full
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

5
212 Chương
Full
Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

4.9
92 Chương
Full
Thích Cậu

Thích Cậu

5
29 Chương
Full
Sách Đạn Tinh Anh

Sách Đạn Tinh Anh

4.9
69 Chương
Full
Đế Quốc Bóng Tối

Đế Quốc Bóng Tối

4.9
81 Chương
Full
Nguyên Nhược Ngữ

Nguyên Nhược Ngữ

4.2
84 Chương
Full
Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

4.6
92 Chương
Full